Buitenplaats
Kasteel Wijlre
Estate
Heden
P. Struycken – Kleur: Weelde en Veranderlijkheid
10.03.2019 — 10.11.2019
Kasteel, Hedge House, Koetshuis, Tuin, Salon

Buitenplaats Kasteel Wijlre presenteert een 3D schildering van het kunstpaviljoen Hedge House en een solotentoonstelling in het Koetshuis van beeldend kunstenaar Peter Struycken (Den Haag, 1939).

Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van beeldend kunstenaar Peter Struycken presenteert buitenplaats Kasteel Wijlre het unieke project P. Struycken – Kleur: Weelde en Veranderlijkheid.

Het project toont een 3D geïntegreerd kleurwerk als transformatie van het Hedge House. Tegelijkertijd is er een overzichtstentoonstelling van Struyckens dynamische kleurruimten in het Koetshuis te zien.

P. Struycken (Den Haag, 1939) is een pionier van de digitale kunst. Reeds sinds 1968 gebruikt hij de computer in het ontwerpproces van zijn werk. Struycken onderzoekt kleur al vanaf zijn vroege kunstenaarschap. Gefascineerd door de complexiteit van kleur in de voor iedereen zichtbare alledaagse wereld bekijkt hij haar zonder vooropgezette waarde en wijdt hij zich in zijn kunstwerken aan het bestuderen van haar grenzeloze afwisseling, samenhang en veranderlijkheid.
Vanaf zijn eerste experimenten met een computergestuurde kleurentelevisie speelt het concept kleurruimte in het werk van Struycken een beeldbepalende rol. Deze kleurruimtes vormen tevens het uitgangspunt voor de transitie van het Hedge House en de overzichtstentoonstelling.


Kamer Eyck: Jo en Marlies Eyck & P. Struycken
01.07.2019 — 01.10.2019
Koetshuis

In de salon van het Koetshuis, Kamer Eyck, zijn wisselende presentaties te zien die een bijzonder beeld geven van de artistieke visie van kunstverzamelaars Jo en Marlies Eyck als grondleggers van buitenplaats Kasteel Wijlre. Ter gelegenheid van de tentoonstelling van Peter Struycken, hebben Jo en Marlies Eyck een selectie gemaakt met werk en documentatie uit hun persoonlijke archief.


Toekomst Verleden