Buitenplaats
Kasteel Wijlre
Estate
De buitenplaats Historie Tuin Educatie Collectie Vrienden Partners Organisatie Nieuwsbrief Nieuws

Buitenplaats Kasteel Wijlre zoekt drie nieuwe leden voor haar Raad van Toezicht 

Op buitenplaats Kasteel Wijlre zijn vijf eeuwen natuur en cultuur met elkaar verweven; het kasteel uit de zeventiende eeuw, het Koetshuis uit de achttiende eeuw, het ontwerp van tuinen en het park uit de negentiende eeuw, de permanente kunstwerken in de tuinen uit de twintigste eeuw, het kunstpaviljoen Hedge House en de hedendaagse kunsttentoonstellingen uit de eenentwintigste eeuw. De omringende natuur en het landschap vallen samen met de historische en hedendaagse architectuur en de unieke gerestaureerde tuinen. Het programma van tentoonstellingen, routes, artistieke interventies en educatieve projecten verweeft de verschillende elementen en rijke historie van buitenplaats Kasteel Wijlre en verbindt deze aan een breed publiek.

Achtergrond
In de afgelopen vijfendertig jaar is buitenplaats Kasteel Wijlre uitgegroeid tot een toonaangevende plek voor hedendaagse kunst, natuur, landschap en architectuur in Nederland en ver daarbuiten. Tot zes jaar geleden was de historische buitenplaats, met haar hedendaagse kunstpaviljoen Hedge House en de gerestaureerde en monumentale tuinen in eigendom van de grondleggers van de buitenplaats: het echtpaar Jo en Marlies Eyck. Zij hebben de plek altijd willen delen met publiek en geïnteresseerden. Wat begon met een enkel ontvangst leidde uiteindelijk in 2012 tot de keuze om de buitenplaats en de leiding over het culturele programma over te dragen aan een onafhankelijke stichting. Met deze keuze werd de transformatie van het private initiatief naar een publieke culturele instelling een feit.

In september 2017 is onder leiding van stichting buitenplaats Kasteel Wijlre het eigendom van het landgoed, inclusief het kasteel, het koetshuis, het park en het Hedge House, voor een euro verkocht aan het Elisabeth Strouven Fonds. Zij zijn sindsdien verantwoordelijk voor de instandhouding en restauratie van de gebouwen, waarmee het landgoed is verzekerd van een duurzame toekomst. Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre is als huurder verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering van tentoonstellingen, educatieve activiteiten en projecten, de publieke openstelling en exploitatie van de buitenplaats.

Raad van Toezicht
Buitenplaats Kasteel Wijlre wordt geëxploiteerd door de Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre. Deze stichting wordt bestuurd door een algemeen directeur/bestuurder. Een Raad van Toezicht vervult de toezichthoudende taken. Bestuur en toezicht verhouden zich tot elkaar conform de statuten en het Raad van Toezichtmodel zoals dat is beschreven in de Governance Code Cultuur.

Buitenplaats Kasteel Wijlre zoekt per 1 oktober 2019 drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht.
De RvT bestaat uit vijf leden. Het rooster van aftreden betekent dat er eind 2019 één vacature ontstaat. Momenteel zijn ook de founders van de stichting Marlies Eijck en Albert Groot lid van de Raad van Toezicht. Zij verlaten de Raad van Toezicht maar blijven nauw betrokken als founder in een nieuwe rol.

Met het oog op de nieuwe structuur van de stichting is de Raad van Toezicht dan ook zoek naar versterking van drie nieuwe leden. We denken daarbij aan personen die zich hebben bewezen als vernieuwende denkers en die op constructieve wijze een klankbord zijn voor de directeur-bestuurder en de overige RvT-leden.

De rol van de RvT omvat met name:

 • Toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder
 • Goedkeuring van de statutair benoemde bestuursbesluiten
 • Vervullen van de werkgeversrol van de directeur-bestuurder
 • Klankbord en adviseur van de directeur-bestuurder

Voor het geheel van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over geslacht, leeftijd en nationale of lokale achtergrond en beschikt als collectief over een brede maatschappelijke en culturele binding en netwerk. De gewenste deskundigheden van de Raad van Toezicht liggen op cultureel, artistiek, financieel-economisch, juridisch, bestuurlijk en politiek gebied.

We zoeken teamspelers die gevoel hebben voor politieke en sociale verhoudingen en affiniteit hebben met de culturele sector. Voor de huidige vacatures zoeken wij kandidaten met een profiel:

 • cultureel ondernemerschap
 • artistiek profiel met een eigen visie op kunst en artistieke ontwikkelingen
 • marketing en communicatie / HR

Praktische informatie en procedure

 • de RvT vergadert minimaal 4 x per jaar bij buitenplaats Kasteel Wijlre
 • de benoeming geldt voor een periode van 4 jaar, waarna deze één keer verlengd kan worden
 • de functie is onbezoldigd
 • informatie over de vacatures is verkrijgbaar bij Jos Som, voorzitter van de Raad van Toezicht (jossom@ziggo.nl)
 • sollicitaties, graag voorzien van beknopt cv, uiterlijk 15 augustus 2019, per e-mail aan rvt@kasteelwijlre.nl
 • selectiegesprekken vinden plaats in september 2019

Benoeming per 1 oktober 2019.

Contact