Buitenplaats
Kasteel Wijlre
Estate
De buitenplaats Historie Tuin Educatie Collectie Vrienden Partners Organisatie

ORGANISATIE
Directeur-bestuurder: Brigitte Bloksma
Programmaleider: Floor Krooi
Productieleider: Manon Berns
Guest relations en officemanager: Mira Knols (info@kasteelwijlre.nl)
Educatie: Iris Houkes
Financiële administratie: Michel Severijns
Tuinman: Jo van den Boorn

Vrijwilligers: Ank Lambermont, Bob Wilkinson, Carina Janssens, Carla Langen, Désirée Hendriks, Ien Kleikers, Elsemiek van Wersch, Francine Bloksma, Frans Cremers, Ger Moritz, Gerrit van der Bijl, Gon Farber-Hazen, Ineke van den Bosch, Ineke Dijkhuizen, Jan Pinckaers, Jeanette Thijssen-Prins, Joke Maade, Jos Beliën, Jos Halfens, Jule Smeets-Kisters, Karel Farber, Louis Cörvers, Luc Klumper, Margot Klumper, Marian Konings-van der Bijl, Marianne Kirkels-Mertens, Marie-Ange Keijsers-Péters, Maril Verstraelen, Marion Kleinjans-Pieters, Marleen Walenkamp, Marly America, Paul Franken, Paul Senczuk, Peter Verberk, Peter Voorhoeve, Raymond Leclercq, Ria L’Ortye, Rita Janssen-Derks, Raymond Leclercq, Rose Leclercq, Rudolph Panhuysen, Ted Mol, Vivian Malherbe, Wiesje van Waes.

RAAD VAN TOEZICHT
Jos Som (voorzitter)
Jos Bauer
Jeanne Dekkers
Kasper Donners
Thijs Lommen
Sacha Oerlemans

VISIE
Buitenplaats Kasteel Wijlre verbindt mensen, kunst, natuur, architectuur en erfgoed.

MISSIE
Buitenplaats Kasteel Wijlre is een dynamische plek voor de totaalbelevenis van kunst, natuur, architectuur, erfgoed. Op de buitenplaats staat het heden en de toekomst altijd in een betekenisvolle relatie met het verleden.

Buitenplaats Kasteel Wijlre wil bij haar bezoekers een dieper begrip creëren van onze hedendaagse tijd door middel van tentoonstellingen, educatieve projecten en activiteiten binnen de domeinen kunst, natuur en architectuur. Tegelijkertijd wil de buitenplaats reflecteren op de positie van kunstenaars en culturele instellingen in de samenleving en professionele netwerken versterken. Daartoe organiseert buitenplaats Kasteel Wijlre een experimenteel en vernieuwend programma voor diverse doelgroepen dat in samenwerking wordt gerealiseerd, en bijdraagt aan een duurzame maatschappelijke en culturele ontwikkeling in de regio.

De buitenplaats heeft voor ogen een ontmoetingsplaats te zijn waar mensen graag willen vertoeven. Zij wil een oase van rust zijn, waar mensen zich kunnen verwonderen en laten verrassen.

Fotografie: Romy Finke, Kim Zwarts, Moniek Wegdam, Peter Cox, Richard Stark, Carina Janssens.
Strategie, ontwerp, website: Agency Agency.

JAARVERSLAG
Download hier
de Jaarrekening 2019 en het Jaarverslag 2019,
de Jaarrekening 2018 en het Jaarverslag 2018,
de Jaarrekening 2017 en het Jaarverslag 2017,
de Jaarrekening 2016 en het Jaarverslag 2016,
en de Jaarrekening 2015 en  het 
Jaarverslag 2015.

ANBI-INFORMATIE
Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre heeft de status van culturele ANBI.

Naam: Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre
Handelsnaam: buitenplaats Kasteel Wijlre
RSIN: 851598304
KvK-nummer: 55182259
Contactgegevens: zie contact

Doelstellingen:

  • Het beheren en exploiteren van het landgoed ‘Kasteel Wijlre’ en daarmee de instandhouding van het ‘Gesamtkunstwerk Kasteel Wijlre’.
  • Het ontwikkelen en presenteren van hedendaagse cultuur in Limburg, de Euregio en Nederland.

Bestuurssamenstelling:
Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. De Stichting heeft een Raad van Toezicht die tot taak heeft om toezicht te houden op de directeur-bestuurder, het beleid van de stichting en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie. De Raad van Toezicht staat de directeur-bestuurder met advies terzijde.

Beloningsbeleid:
Het salaris en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur.

Nieuwsbrief Nieuws Contact