Buitenplaats
Kasteel Wijlre
Estate
De buitenplaats Historie Tuin Educatie Collectie Vrienden Partners Organisatie

ORGANISATIE
Directeur-bestuurder: Brigitte Bloksma
Programmaleider: Floor Krooi
Guest relations en officemanager: Mira Knols (info@kasteelwijlre.nl)
Communicatie en marketing: Iris Houkes
Financiële administratie: Michel Severijns
Tuinman: Jo van den Boorn

Vrijwilligers: Ank Lambermont, Bob Wilkinson, Carina Janssens, Cris Kleikers, Ien Kleikers, Elsemiek van Wersch, Francine Bloksma, Frans Cremers, Gerrit van der Bijl, Gon Farber-Hazen, Ineke van den Bosch, Ineke Dijkhuizen, Jan Pinckaers, Jeanette Thijssen-Prins, Joke Maade, Jos Beliën, Jos Halfens, Jule Smeets-Kisters, Karel Farber, Luc Klumper, Margot Klumper, Marian Konings-van der Bijl, Marianne Kirkels-Mertens, Marie-Ange Keijsers-Péters, Maril Verstraelen, Marion Kleinjans-Pieters, Marleen Walenkamp, Marly America, Paul Franken, Peter Voorhoeve, Raymond Leclercq, Ria L’Ortye, Rita Janssen-Derks, Raymond Leclercq, Rose Leclercq, Rudolph Panhuysen, Ted Mol, Vivian Malherbe, Wiesje van Waes.

RAAD VAN TOEZICHT
Jos Som (voorzitter)
Jos Bauer
Jeanne Dekkers
Kasper Donners
Thijs Lommen
Sacha Oerlemans

Fotografie: Romy Finke, Kim Zwarts, Moniek Wegdam, Peter Cox, Richard Stark, Carina Janssens.

Strategie, ontwerp, website: Agency Agency.

BELEIDSPLAN
Het Beleidsplan voor 2017-2020 kunt u hier downloaden.
Download hier de Jaarrekening 2018 en het Jaarverslag 2018, de Jaarrekening 2017 en het Jaarverslag 2017, de Jaarrekening 2016 en het Jaarverslag 2016, en de Jaarrekening 2015 en  het Jaarverslag 2015.

ANBI-INFORMATIE
Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre heeft de status van culturele ANBI.

Naam: Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre
Handelsnaam: buitenplaats Kasteel Wijlre
RSIN: 851598304
KvK-nummer: 55182259
Contactgegevens: zie contact

Doelstellingen:

  • Het beheren en exploiteren van het landgoed ‘Kasteel Wijlre’ en daarmee de instandhouding van het ‘Gesamtkunstwerk Kasteel Wijlre’.
  • Het direct of indirect verwerven van de aandelen op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
  • Het ontwikkelen en presenteren van hedendaagse cultuur in Limburg, de Euregio en Nederland.

Bestuurssamenstelling:
Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. De Stichting heeft een Raad van Toezicht die tot taak heeft om toezicht te houden op de directeur-bestuurder, het beleid van de stichting en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie. De Raad van Toezicht staat de directeur-bestuurder met advies terzijde.

Beloningsbeleid:
Het salaris en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur.

Nieuwsbrief Nieuws Contact