buitenplaats
Kasteel
Wijlre
De buitenplaats Geschiedenis Tuin Organisatie

ORGANISATIE
Directeur-bestuurder: Xander Karskens
Productieleider en educatie: Manon Berns
Operationele zaken, events en vrijwilligers: Margot Reinders
Communicatie: Annelieke van Halen
Financiële administratie: Michel Severijns
Tuinman: Jo van den Boorn

Vrijwilligers: Angèle Meuzelaar-van de Berg, Ank Lambermont, Bob Wilkinson, Carin Frijns, Carina Janssens, Carla Langen, Christine Mullenberg-Heijen, Debbie van Geijn, Debby Mulder-Wanders, Elsemiek van Wersch, Ernst Visser, Francine Bloksma, Frans Cremers, Ger Moritz, Gerrit van der Bijl, Gon Farber-Hazen, Ineke van den Bosch, Clasien Cohen, Ineke Dijkhuizen, Ingrid Ruffini, Irma Benneker, Jan Pinckaers, Jeanette Könemann, Jeanette Thijssen-Prins, Joke Cox-van Put, Joke Maade, Jos Halfens, Karel Farber, Margot Klumper-van der Weiden, Marian Konings-van der Bijl, Marianne Kirkels-Mertens, Marie-Ange Keijsers-Péters, Marie-Jeanne Smeets, Marion Pieters, Marjo Franssen, Marleen Walenkamp-Eijck, Marly America, Paul Wester, Peter Voorhoeve, Raymond Leclercq, Ria L’Ortye, Rita Janssen-Derks, Rose Leclercq, Ted Mol, Vivian Malherbe, Yolande van den Berge, Wiesje van Waes-Damen. Lees hier het vrijwilligersbeleid.

RAAD VAN TOEZICHT
Rachel Pownall (voorzitter)
Jos Bauer
Jeanne Dekkers
Thijs Lommen

VISIE
Buitenplaats Kasteel Wijlre verbindt mensen, kunst, natuur, architectuur en erfgoed.

MISSIE
Buitenplaats Kasteel Wijlre is een dynamische plek voor de totaalbelevenis van kunst, natuur, architectuur, erfgoed. Op de buitenplaats staat het heden en de toekomst altijd in een betekenisvolle relatie met het verleden.

Buitenplaats Kasteel Wijlre wil bij haar bezoekers een dieper begrip creëren van onze hedendaagse tijd door middel van tentoonstellingen, educatieve projecten en activiteiten binnen de domeinen kunst, natuur en architectuur. Tegelijkertijd wil de buitenplaats reflecteren op de positie van kunstenaars en culturele instellingen in de samenleving en professionele netwerken versterken. Daartoe organiseert buitenplaats Kasteel Wijlre een experimenteel en vernieuwend programma voor diverse doelgroepen dat in samenwerking wordt gerealiseerd, en bijdraagt aan een duurzame maatschappelijke en culturele ontwikkeling in de regio.

De buitenplaats heeft voor ogen een ontmoetingsplaats te zijn waar mensen graag willen vertoeven. Zij wil een oase van rust zijn, waar mensen zich kunnen verwonderen en laten verrassen.

Fotografie: Romy Finke, Kim Zwarts, Moniek Wegdam, Peter Cox, Richard Stark, Carina Janssens.
Strategie, ontwerp, website: Agency Agency.

JAARVERSLAG
Download hier

de Jaarrekening 2022 en het Jaarverslag 2022,
de Jaarrekening 2021 en het Jaarverslag 2021,
de Jaarrekening 2020 en het Jaarverslag 2020,
de Jaarrekening 2019 en het Jaarverslag 2019,
de Jaarrekening 2018 en het Jaarverslag 2018,
de Jaarrekening 2017 en het Jaarverslag 2017,
de Jaarrekening 2016 en het Jaarverslag 2016,
en de Jaarrekening 2015 en het 
Jaarverslag 2015.

ANBI-INFORMATIE
Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre heeft de status van culturele ANBI.

Naam: Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre
Handelsnaam: buitenplaats Kasteel Wijlre
RSIN: 851598304
KvK-nummer: 55182259
Contactgegevens: zie contact

Doelstellingen:

  • Het beheren en exploiteren van het landgoed ‘Kasteel Wijlre’ en daarmee de instandhouding van het ‘Gesamtkunstwerk Kasteel Wijlre’.
  • Het ontwikkelen en presenteren van hedendaagse cultuur in Limburg, de Euregio en Nederland.

Bestuurssamenstelling:
Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. De Stichting heeft een Raad van Toezicht die tot taak heeft om toezicht te houden op de directeur-bestuurder, het beleid van de stichting en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie. De Raad van Toezicht staat de directeur-bestuurder met advies terzijde.

Beloningsbeleid:
Het salaris en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie, en de Fair Practice Code.

Partners Werken bij Vrienden Nieuws Pers Nieuwsbrief Contact