Buitenplaats
Kasteel Wijlre
Estate
Heden Toekomst Verleden
Kinderrondleiding
14.07.2021 — Vol

Iris Houkes neemt kinderen in kleine groepjes op een creatieve manier mee door de tentoonstellingen 'Spirit of Kindergarten', 'GREY MATTERS' en de tuin. Met bijvoorbeeld een dobbelspel beantwoorden ze vragen over de kunstwerken of voeren specifieke opdrachten rondom een kunstwerk uit.

Aanmelden: i.houkes@kasteelwijlre.nl


Klaas Kloosterboer – Act between sliding doors
05.03.2020 — 01.11.2020
Hedge House

‘Het kunstenaarschap is mensen meenemen op het avontuur, of zelf een avontuur hebben en dan hopen dat anderen volgen’ Klaas Kloosterboer.

Buitenplaats Kasteel Wijlre presenteert een solotentoonstelling van beeldend kunstenaar Klaas Kloosterboer (1959) in het kunstpaviljoen Hedge House. De tentoonstelling bestrijkt een werkperiode van dertig jaar kunstenaarschap.


Chaim van Luit & Jo Eyck – Conversations #2
05.03.2020 — 01.11.2020
Koetshuis

In deze tweede editie van het meerjarenprogramma Conversations toont buitenplaats Kasteel Wijlre een solotentoonstelling van beeldend kunstenaar Chaim van Luit (1985, Heerlen). In deze tentoonstelling staat de dialoog tussen Chaim van Luit en Jo Eyck (1929, Heerlen), kunstverzamelaar en grondlegger van de buitenplaats, centraal.


Giuseppe Penone – Giardino Eyck
05.03.2020 — 01.11.2020
Salon

In het bos van de tuin van Kasteel Wijlre bevinden zich twee permanente kunstwerken van Giuseppe Penone (1947, Garessio, IT): Pathway Tree en Bronze Tree (1997). Deze presentatie in de zaal van het Koetshuis toont de originele ontwerpen, mallen, fotografie en drukwerk over de realisatie van het kunstwerk.


Zomerprogramma: rondleidingen
16.07.2020 — 06.08.2020
Hedge House, Koetshuis, Tuin, Salon

Kunstenaars Klaas Kloosterboer en Chaim van Luit geven deze zomer allebei een rondleiding door hun solotentoonstellingen op de buitenplaats.

 


P. Struycken – Kleur: Weelde en Veranderlijkheid 10.03.2019 — 10.11.2019
Kasteel, Hedge House, Koetshuis, Tuin, Salon

Transformatie Hedge House

Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van P. Struycken realiseert buitenplaats Kasteel Wijlre een unieke transformatie van het Hedge House. De transformatie bestaat uit een schildering van alle vloeren, muren en het plafond. De rode, zwarte en witte kleurvlakken veranderen de ervaring van de bestaande architectuur van Wiel Arets, architect van het Hedge House. Het ontwerp voor de transformatie maakte Struycken reeds in 2005 voor de tentoonstelling A Guest + a Host = a Ghost bij buitenplaats Kasteel Wijlre. Niet eerder realiseerde Struycken een schildering van deze omvang en gaf het Hedge House ruimte aan een totaalkunstwerk.

Solotentoonstelling Koetshuis en openstelling Kasteel 

Gelijktijdig met de transformatie van het Hedge House vindt er in het Koetshuis van de buitenplaats een solotentoonstelling van Struycken plaats en zal voor het eerst sinds de oprichting van buitenplaats Kasteel Wijlre, het kasteel toegankelijk zijn voor het publiek. Jo en Marlies Eyck, bewoners van het kasteel, openen iedere zondag hun deuren. Daar kunnen bezoekers een driedimensionale kleurruimte van Struycken in de vorm van jacquard geweven gordijnen rondom in de eetkamer bewonderen. De tentoonstelling in het Koetshuis presenteert de pionier Struycken die reeds vanaf 1969 een computer gebruikte om kunst te maken en programma’s ontwikkelde waarmee hij vanaf de jaren 80 driedimensionale kleurruimtes genereerde en dynamische lichtwerken in architectuur. De tentoonstelling toont onder meer zijn eerste computerwerken als LINE uit 1977 en VARA uit 1989 en zijn meest recente werk.

P. Struycken 

Struycken maakt werk in de traditie van de geometrische-abstractie toegesneden op wetmatigheden en systematiek. Hij onderzoekt enerzijds visueel de relatie tussen kleuren. Anderzijds gebruikt hij algoritmes voor de verandering van plaats van kleur in ruimte en tijd. De snelle ontwikkeling van de digitale technologie geven hem de mogelijkheid steeds complexere programmering te gebruiken voor beelden met een grote visuele directheid. Hiervoor gebruikt hij software van o.a. D. Groot, F. Van Manen (Klankschap) en D. Dekkers (cThrough). Zijn kunst oogt van geometrisch abstract tot hallucinerend ruimtelijk en levert associaties op met fenomenen uit de natuur door de overeenkomst in visuele variatie.

Het werk van Struycken kent diverse verschijningsvormen – schilderijen, tekeningen, bewegend beeld – en vele toepassingen in architectuur, theater en muziek. Struycken ontwierp in 1981 de bekende postzegel met de beeltenis van toenmalig koningin Beatrix, opgebouwd uit talloze puntjes, van gelijke afmeting. Een uniek ontwerp in Struyckens oeuvre aangezien natuurlijke figuratie in zijn werk geen rol speelt.

Samenwerking Groninger Museum 

Buitenplaats Kasteel Wijlre gaat rondom het project een samenwerking aan met het Groninger Museum. Zij zullen vanaf 29 juni 2019 tot en met 9 juni 2020 in het Coop Himmelb(l)au-paviljoen een werk tonen dat Struycken speciaal voor deze ruimte maakte. Hiervoor ontwikkelde hij op basis van de compositie …explosante fixe… (1971/93) van de Franse componist Pierre Boulez een ‘dynamisch kleurbeeld’ dat op vijf grote schermen geprojecteerd wordt.

Buitenplaats Kasteel Wijlre heeft reeds decennialang een sterke band met Struycken. Kunstverzamelaars en grondleggers van Kasteel Wijlre, Jo en Marlies Eyck, kochten vroeg werk van Struycken waarin kleuren de bouwstenen zijn in heldere en tevens vaak hypnotiserende composities. Struycken was een van de eerste kunstenaars die zijn werk ontwierp met behulp van de computer en is sinds de jaren zestig een van de meest prominente kunstenaars in Nederland.Kamer Eyck: Jo en Marlies Eyck & P. Struycken
01.07.2019 — 10.11.2019
Koetshuis

In de salon van het Koetshuis, Kamer Eyck, zijn wisselende presentaties te zien die een bijzonder beeld geven van de artistieke visie van kunstverzamelaars Jo en Marlies Eyck als grondleggers van buitenplaats Kasteel Wijlre. Ter gelegenheid van de tentoonstelling van Peter Struycken, hebben Jo en Marlies Eyck een selectie gemaakt met werk en documentatie uit hun persoonlijke archief.


Special Nederlandse Dansdagen: Peter Struycken & dans
03.10.2019 — 06.10.2019
Hedge House, Koetshuis

Buitenplaats Kasteel Wijlre transformeert van 3 tot en met 6 oktober tijdens de Nederlandse Dansdagen tot een Dansmuseum. Met onder meer een masterclass door Karin Post voor dansprofessionals, en -amateurs van alle leeftijden en een presentatie van de dansregistraties van voorstellingen waarvoor beeldend kunstenaar P. Struycken de toneelbeelden ontwierp, wordt de bijzondere relatie tussen het werk van Struycken en de dans gevierd.

 


Traces
05.07.2018 — 18.11.2018
Hedge House, Koetshuis, Tuin, Salon

Buitenplaats Kasteel Wijlre presenteert in samenwerking met Lismore Castle Arts (Ierland) de internationale groepstentoonstelling Traces over de relatie tussen kunst en natuur met werk van 10 hedendaagse kunstenaars. Hun werk is vervlochten met kunstwerken uit de (voormalige) collectie van Jo en Marlies Eijck. Traces is te zien in het Hedge House, het Koetshuis en de Tuin.

Met: Jean-Marc Bustamante – Alan Butler – Ger van Elk – Anne-Charlotte Finel – Michel François – Noémie Goudal – Martin Healy – Siobhán Hapaska - Tony Matelli – Giuseppe Penone – Diana Scherer – Thomas Trum – Sanne Vaassen – Michael John Whelan.


Tim Eitel: Resident
08.03.2018 — 10.06.2018
Hedge House

Buitenplaats Kasteel Wijlre presenteert de eerste solotentoonstelling in Nederland van beeldend kunstenaar Tim Eitel (1971, Leonberg (DE)). Tim Eitel heeft in de afgelopen vijftien jaar een nieuwe impuls gegeven aan de schilderkunst in de hedendaagse kunstwereld.


je marche, j’ouvre une porte, je ferme une porte
08.03.2018 — 10.06.2018
Koetshuis

"Wat is het brein, anders dan een immense en natuurlijke palimpsest? Mijn brein is een palimpsest en die van u ook, lezer. Ontelbare lagen van ideeën, beelden en gevoelens zijn beurtelings op uw brein gevallen, zo zacht als licht".

Vanuit dit denkbeeld van Charles Baudelaire is een tentoonstelling samengesteld in het Koetshuis van buitenplaats Kasteel Wijlre. In de aaneengeschakelde ruimten zijn werken opgesteld van een tiental internationale kunstenaars. Kenmerkend is het complexe karakter, de ingetogen stijl en de manier waarop ieder van hen de eigen discipline overstijgt en verhalen bij zich draagt.

Met: Eylem Aladogan, Katinka Bock, Daniel Gustav Cramer, Aurélien Froment, Navid Nuur, Takashi Kawashima, Roman Ondák, Dominique Petitgand, Francisco Tropa, Clemens von Wedemeyer


Colouring – Guido Geelen
16.07.2017 — 12.11.2017
Hedge House, Tuin

De tentoonstelling Colouring bestaat uit een uniek overzicht van een serie van twintig bokalen die beeldhouwer Guido Geelen (1961, Thorn) gedurende zijn artistieke loopbaan heeft gemaakt.

Guido Geelen geeft sinds de jaren ‘80 een nieuw elan aan de Nederlandse keramiek. Jo en Marlies Eijck, grondleggers van buitenplaats Kasteel Wijlre, kochten in 1988 de eerste bokaal van Geelen. Dit werk in rode gebakken klei, vormde het startpunt voor de serie die in het Hedge House wordt gepresenteerd. Speciaal voor de tentoonstelling maakte Guido Geelen vier nieuwe bokalen.

Als weerspiegeling van de tentoonstelling in het Hedge House is buiten in het bos van de buitenplaats een monumentale installatie te zien.

 


Conversations #1 Esther Janssen – Miriam Gossing & Lina Sieckmann
16.07.2017 — 12.11.2017
Koetshuis

Conversations #1 is de eerste editie van een meerjarenprogramma in het Koetshuis van buitenplaats Kasteel Wijlre, waarin telkens twee tot drie kunstenaars, filmmakers, architecten en/of ontwerpers worden getoond die geboren en getogen zijn in de Euregio en die zich ieder in een andere fase van hun kunstenaarschap bevinden.

Conversations #1 toont het werk van filmmakers Miriam Gossing (Siegburg (DE), 1988) & Lina Sieckmann (Engelskirchen (DE), 1988) en beeldend kunstenaar Esther Janssen (Maastricht, 1976).


Cut, Split & Eat – Gordon Matta-Clark (1943-1978)
12.03.2017 — 02.07.2017
Hedge House, Koetshuis

Buitenplaats Kasteel Wijlre presenteerde een uniek project over één van de grootste avant-garde legendes uit de ‘jaren 70 van de vorige eeuw: Gordon Matta-Clark.

Het project toonde in het hedendaagse kunstpaviljoen Hedge House een bijzondere selectie van veelal niet eerder getoonde collages, persoonlijke objecten, foto’s, tekeningen en videowerken. Tegelijkertijd vond in het historische Koetshuis een reconstructie plaats van zijn culinaire project FOOD (SoHo, New York (1971-1974)), inclusief maandelijkse diners en lezingen.


Kamer Eijck
20.03.2016 — 02.07.2017
Koetshuis

Een bijzondere permanente toevoeging aan de presentatieruimtes van buitenplaats Kasteel Wijlre is de Kamer Eijck.


Finissage met Marja Bloem en Flor Bex
30.06.2017 — 17:30
Koetshuis

Ter gelegenheid van de afsluiting van Cut, Split & Eat organiseerden wij een feestelijke finissage. Tijdens deze finissage spraken wij met Marja Bloem (voormalig conservator Stedelijk Museum Amsterdam) over de relatie tussen kunst en eten in het werk van Gordon Matta-Clark en zijn tijdgenoten, en ging Flor Bex in een vraaggesprek in op de samenwerking met Gordon Matta-Clark voor het project Office Baroque. Tijdens de finissage werden in de geest van het culinair artistieke project FOOD, dat Carol Goodden samen met Gordon Matta-Clark tussen 1971 en 1973 leidde in New York, verschillende kleine gerechtjes en drankjes geserveerd.


Kalenders Baer Cornet
16.07.2017 — 12.11.2017
Koetshuis

In de Salon van het Koetshuis wordt tot en met 12 november een selectie getoond van de kalenders van grafisch ontwerper Baer Cornet die hij tussen 1978 en 2000 voor Verfindustrie Jac Eyck ontwierp. De ontwerpen van Baer Cornet kenmerken zich door het gebruik van de basiskleuren rood, geel, blauw en wit en het beperkt aantal schreefloze letters zoals de Monotype Grotesque, de Frutiger, de Futura en de Gill.


Dinerlezing Gordon Matta-Clark met Carol Goodden
19.05.2017 — 17:30
Koetshuis

Op 19 mei 2017 vertelde Carol Goodden (voormalig danseres Trisha Brown Dance Company, mede-initiatiefnemer FOOD, kunstenaar en partner van Gordon Matta-Clark) over haar artistieke samenwerking met Gordon Matta-Clark. Zij deelde in een gesprek met kunstverzamelaar Harold Berg haar herinneringen aan het culinaire project FOOD en het werken en leven met Gordon Matta-Clark. Dit gesprek vindt plaats tijdens een driegangendiner. De dinerlezing vond plaats in het Koetshuis waar een reconstructie van het culinaire en artistiek project FOOD werd getoond met bijhorende documentatie en documentaires.


Lezing Carol Goodden bij de Van Eyck
18.05.2017 — 20:00

Buitenplaats Kasteel Wijlre presenteert tot en met 2 juli de tentoonstelling Cut, Split & Eat over één van de grootste avant-garde legendes uit de jaren ’70: Gordon Matta-Clark (1943-1978). In het kader van dit project organiseerde de buitenplaats in samenwerking met de Van Eyck (Maastricht) op 18 mei een programma met Carol Goodden (voormalig danseres Trisha Brown Dance Company, kunstenaar en voormalig partner van Gordon Matta-Clark).


What About a Garden
10.04.2016 — 30.10.2016
Hedge House, Koetshuis, Tuin

De tentoonstelling What About a Garden onderzocht de betekenis die de tuin heeft in ons denken en handelen. Een tuin kan prachtig zijn; ze kan troosten, kalmeren en ontspannen. Maar zij kan ook ontregelen en provoceren. In deze spanning tussen groei en verval, bewust en onbewust, stilstand en leven onthult de tuin conflict; een strijd die aanwezig is in ieder zijn leven en geest.


Family Tree – Hedendaagse Chinese kunst uit de collectie Sigg
10.07.2016 — 30.10.2016
Hedge House

Met de tentoonstelling Family Tree – Hedendaagse Chinese kunst uit de collectie Sigg werd voor het eerst Chinese kunst in de context van buitenplaats Kasteel Wijlre getoond.


Kim Zwarts – Compositions Trouvées
24.03.2016 — 03.07.2016
Hedge House

In het kader van het artist-in-residence programma van het Brusselse centrum voor hedendaagse fotografie Contretype deed de Maastrichtse fotograaf Kim Zwarts (1955) in het najaar van 2014 onderzoek naar de genius loci van het peristylium van het Brusselse Palais de Justice. De 53 foto’s die daarvan het resultaat vormen, werden in het Hedge House gepresenteerd in een dialoog met een selectie van 14 monumentale afdrukken uit het langlopende Amerika-project US.0916, waaraan Zwarts van 2009 tot 2016 heeft gewerkt.


Stephen Wilks – Bottle River (Vessels)
10.09.2015 — 15.11.2015
Hedge House

In deze monumentale installatie van Stephen Wilks werd de balans tussen natuur, de mensheid en ons leefmilieu weerspiegeld.


TruCost Super-M-Art
27.09.2015 — 15.11.2015
Koetshuis

Op de begane grond van het Koetshuis presenteerden buitenplaats Kasteel Wijlre in samenwerking met de Plastic Soup Foundation de installatie TruCost Super-M-Art van kunstenaarsduo Dirty Beach. Deze installatie vormde tevens het decor voor een educatieprogramma. De ‘TruCost Super-M-Art’ toonde op confronterende wijze welk afval er uit ons water wordt gehaald. Op het eerste gezicht een supermarkt als alle andere.


Ričardas Vaitiekūnas
26.03.2015 — 28.06.2015
Hedge House

Deze solotentoonstelling van de Litouwse schilder Ričardas Vaitiekūnas werd gemaakt door gastconservator Kestutis Šapoka en bevatte schilderijen uit verschillende periodes van zijn bewogen kunstenaarscarrière. Vaitiekūnas (1940) woont en werkt in Vilnius.


The Mystic Gardener
11.09.2014 — 02.11.2014
Hedge House

De tien kunstenaars in ‘The Mystic Gardener’ zijn doordrongen van de wereld maar verkennen, schijnbaar stoïcijns, de ondoorgrondelijke aard van kunst en van hun eigen werk in dialoog met de natuur.

 


Ad Dekkers 1938-1974
17.03.2014 — 29.06.2014
Hedge House

De tentoonstelling Ad Dekkers (1938-1974) markeert de grote betrokkenheid van het echtpaar Jo en Marlies Eijck met de kunstenaar Ad Dekkers wiens werken het hart van hun collectie vormden. Ad Dekkers bouwde in een relatief korte periode, van halverwege de jaren zestig tot en met 1974, een belangwekkend en invloedrijk oeuvre op van reliëfs, sculpturen en tekeningen, waarin de beeldmiddelen (kleur, vorm, lijn) tot hun essentie terug gebracht werden.


(T)HERE
29.08.2013 — 27.10.2013
Hedge House

(T)HERE werd samengesteld door gastconservator Ko van Dun op basis van de collectie van het verzamelaarscollectief Art21, aangevuld met bruiklenen uit de collectie G+W en de collectie van het Bonnefantenmuseum (verworven uit de collectie Jo en Marlies Eyck). De tentoonstelling (T)HERE ging over een wereld die steeds complexer en gelaagd wordt. Beelden van ver weg en dichtbij, reëel of virtueel, gedacht en gezien. De tentoonstelling bracht kunstenaars samen die getuigen van een sterke betrokkenheid bij de wereld van nu. Op zoek naar nieuwe samenhangen en met de verbeelding als gereedschap, proberen ze dieper door te dringen in een complexe werkelijkheid.


Far from the Madding Crowd
25.04.2013 — 14.07.2013
Hedge House

Far from the Madding Crowd was een tentoonstelling over de paradoxale momenten van isolement en uitsluiting te midden van de menigte.


A Battle for Narrative
30.08.2012 — 28.10.2012
Hedge House

A Battle for Narrative


Home Image Pools Home Auction