Buitenplaats
Kasteel Wijlre
Estate
Heden
P. Struycken – Kleur: Weelde en Veranderlijkheid 10.03.2019 — 10.11.2019
Kasteel, Hedge House, Koetshuis, Tuin, Salon

Transformatie Hedge House

Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van P. Struycken realiseert buitenplaats Kasteel Wijlre een unieke transformatie van het Hedge House. De transformatie bestaat uit een schildering van alle vloeren, muren en het plafond. De rode, zwarte en witte kleurvlakken veranderen de ervaring van de bestaande architectuur van Wiel Arets, architect van het Hedge House. Het ontwerp voor de transformatie maakte Struycken reeds in 2005 voor de tentoonstelling A Guest + a Host = a Ghost bij buitenplaats Kasteel Wijlre. Niet eerder realiseerde Struycken een schildering van deze omvang en gaf het Hedge House ruimte aan een totaalkunstwerk.

Solotentoonstelling Koetshuis en openstelling Kasteel 

Gelijktijdig met de transformatie van het Hedge House vindt er in het Koetshuis van de buitenplaats een solotentoonstelling van Struycken plaats en zal voor het eerst sinds de oprichting van buitenplaats Kasteel Wijlre, het kasteel toegankelijk zijn voor het publiek. Jo en Marlies Eyck, bewoners van het kasteel, openen iedere zondag hun deuren. Daar kunnen bezoekers een driedimensionale kleurruimte van Struycken in de vorm van jacquard geweven gordijnen rondom in de eetkamer bewonderen. De tentoonstelling in het Koetshuis presenteert de pionier Struycken die reeds vanaf 1969 een computer gebruikte om kunst te maken en programma’s ontwikkelde waarmee hij vanaf de jaren 80 driedimensionale kleurruimtes genereerde en dynamische lichtwerken in architectuur. De tentoonstelling toont onder meer zijn eerste computerwerken als LINE uit 1977 en VARA uit 1989 en zijn meest recente werk.

P. Struycken 

Struycken maakt werk in de traditie van de geometrische-abstractie toegesneden op wetmatigheden en systematiek. Hij onderzoekt enerzijds visueel de relatie tussen kleuren. Anderzijds gebruikt hij algoritmes voor de verandering van plaats van kleur in ruimte en tijd. De snelle ontwikkeling van de digitale technologie geven hem de mogelijkheid steeds complexere programmering te gebruiken voor beelden met een grote visuele directheid. Hiervoor gebruikt hij software van o.a. D. Groot, F. Van Manen (Klankschap) en D. Dekkers (cThrough). Zijn kunst oogt van geometrisch abstract tot hallucinerend ruimtelijk en levert associaties op met fenomenen uit de natuur door de overeenkomst in visuele variatie.

Het werk van Struycken kent diverse verschijningsvormen – schilderijen, tekeningen, bewegend beeld – en vele toepassingen in architectuur, theater en muziek. Struycken ontwierp in 1981 de bekende postzegel met de beeltenis van toenmalig koningin Beatrix, opgebouwd uit talloze puntjes, van gelijke afmeting. Een uniek ontwerp in Struyckens oeuvre aangezien natuurlijke figuratie in zijn werk geen rol speelt.

Samenwerking Groninger Museum 

Buitenplaats Kasteel Wijlre gaat rondom het project een samenwerking aan met het Groninger Museum. Zij zullen vanaf 29 juni 2019 tot en met 9 juni 2020 in het Coop Himmelb(l)au-paviljoen een werk tonen dat Struycken speciaal voor deze ruimte maakte. Hiervoor ontwikkelde hij op basis van de compositie …explosante fixe… (1971/93) van de Franse componist Pierre Boulez een ‘dynamisch kleurbeeld’ dat op vijf grote schermen geprojecteerd wordt.

Buitenplaats Kasteel Wijlre heeft reeds decennialang een sterke band met Struycken. Kunstverzamelaars en grondleggers van Kasteel Wijlre, Jo en Marlies Eyck, kochten vroeg werk van Struycken waarin kleuren de bouwstenen zijn in heldere en tevens vaak hypnotiserende composities. Struycken was een van de eerste kunstenaars die zijn werk ontwierp met behulp van de computer en is sinds de jaren zestig een van de meest prominente kunstenaars in Nederland.Kamer Eyck: Jo en Marlies Eyck & P. Struycken
01.07.2019 — 01.10.2019
Koetshuis

In de salon van het Koetshuis, Kamer Eyck, zijn wisselende presentaties te zien die een bijzonder beeld geven van de artistieke visie van kunstverzamelaars Jo en Marlies Eyck als grondleggers van buitenplaats Kasteel Wijlre. Ter gelegenheid van de tentoonstelling van Peter Struycken, hebben Jo en Marlies Eyck een selectie gemaakt met werk en documentatie uit hun persoonlijke archief.


Toekomst Verleden